מבזקי חדשות
Investing Pro 0
👀 בזוס, באפט וברקוביץ: מה יש בתיקי ההשקעות שלהם? קבלו גישה לנתונים

רפי גוזלן

  • ניתוחים ודעות

סקירות של רפי גוזלן
ארכיון כל הכתבות של רפי גוזלן, כולל דעות וניתוחים ופיננסיים - עמוד 2

| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | הוועדה המוניטרית הודיעה על העלאה נוספת של הריבית ב-50 נ"ב ל-4.25%, גבוה מהערכת הקונצנזוס ומהערכתנו להעלאה של 25 נ"ב. השינוי במלל ביחס להחלטה הקודמת לא...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | | שוק האג"ח חשוף לחדשות חיוביות בגזרת הצמיחה השבוע האחרון התאפיין בתנודתיות גבוהה על רקע הפרשנות "היונית" שייחסו השווקים להחלטות הריבית בארה"ב ובאירופה,...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | | הסיכון הפוליטי המקומי מתחיל להתממש השוק המקומי הושפע במהלך השבוע האחרון בעיקר מההתפתחויות הפוליטיות המקומיות ובעיקר מחשש לפגיעה במערכת המשפט המקומית,...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | | הירידה באינפלציית הסחורות בארה"ב - החלק הקל של הירידה באינפלציה נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש דצמבר ריכזו עניין רב, ובסופו של דבר תאמו את הערכות...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | השווקים הפיננסים פתחו את שנת 2023 באופן חיובי, עם עלייה במדדי המניות המובילים בעולם שנתמכה בירידה חדה בתשואות בשוקי איגרות החוב הממשלתיים. אם במהלך...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | הוועדה המוניטרית של בנק ישראל צפויה, להערכתנו ב-IBI, להעלות את הריבית פעם נוספת ב-50 נ"ב, ל-3.75%. התמיכה העיקרית לכך מגיעה מהמשך עלייה באינפלציה...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | השווקים הפיננסים המשיכו גם בשבוע האחרון את המגמה החיובית, הכוללת ירידה תשואות בשוק איגרות החוב במקביל לעלייה בשוקי המניות ולהיחלשות של הדולר בעולם....
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | | הפער בין שוק איגרות החוב הממשלתיות לנכסי הסיכון מתרחב בשבועות האחרונים נמשכה המגמה החיובית בשווקים הפיננסים, מגמה שנתמכת בהערכה לכך ששיא האינפלציה...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי |   הועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה כצפוי ביום שני על העלאה נוספת בריבית, אבל בקצב מתון יותר, של 50 נ"ב לרמה של 3.25%. העלאת הריבית בישראל תאמה את...
| רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי | מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה בשיעור של 0.6%, גבוה ב-0.1% מהערכת הקונצנזוס חודש שני ברציפות. העלייה במדד אוקטובר הובילה לעלייה מדרגה בקצב...