מבזקי חדשות
Investing Pro 0
💎 גלו מניות מוערכות בחסר ונסתרות בכל שוק קבלו גישה עכשיו

ויקטור בהר

  • ניתוחים ודעות

סקירות של ויקטור בהר
ארכיון כל הכתבות של ויקטור בהר, כולל דעות וניתוחים ופיננסיים.

| ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, וכלכלני הפועלים | | העתירות הגבוהה של ההייטק בתוצר, לצד אי-הוודאות הפוליטית, צפויים להביא להאטה בפעילות הכלכלית ואולי אף להתכווצות של התוצר במחצית...
| ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, וכלכלני הפועלים | מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2023 עלה בשיעור של 0.5% ועומד  על רמה של 102.8 נקודות. בשנים-עשר החודשים האחרונים המדד עלה בשיעור של...
| ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים וכלכלני הפועלים | נפילת הבנק האמריקני SVB היא אולי סנונית ראשונה שמדגימה את ההשפעות של עלייה מהירה וחדה בריביות על הכלכלה העולמית. בגלל שמדובר בבנק, עם...
| ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים וכלכלני הפועלים | | ישראל: מרכיבי הסכם השכר במגזר הציבורי מקטינים את הסיכון להיווצרות תהליך ספירלה של שכר-אינפלציה ההסכם כולל תוספת שכר דיפרנציאלית...
| ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, וכלכלני הפועלים | | ישראל: האינדיקטורים הכלכליים של החודשים האחרונים מצביעים על מגמה של התכווצות בתוצר. יצוא שירותי ההי-טק, שהיה מנוע הצמיחה העיקרי של...
| ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, וכלכלני הפועלים | | ישראל בשבוע החולף פורסמו שני נתונים כלכליים, שהיו משמעותית מעל קונצנזוס התחזיות, והמסקנה העולה מהם היא שהמאבק באינפלציה יהיה קשה...
| ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, וכלכלני הפועלים | | ישראל השקל פוחת בשבוע החולף והגיע ביום שישי לאחר קביעת השער היציג לרמה של כ- 3.54 שקל לדולר – פיחות בשיעור של כ- 4% בשבוע אחד...
| ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, וכלכלני הפועלים | מתיחות בשווקים סביב השינויים המוצעים במערכת המשפט בישראל. השווקים מושפעים מהלך הרוח בקרב המשקיעים, ומבחינתם זה מהווה אירוע שכרוך...
| ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, וכלכלני הפועלים | שוק העבודה הוא אולי משתנה שמגיב בפיגור לתפניות בפעילות הכלכלית, אך בכל הנוגע לאינפלציה הנוכחית, הוא משתנה המפתח. האינפלציה נובעת...
| ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, וכלכלני הפועלים | מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2022 עלה בשיעור של 0.3% לרמה של  108.0 נקודות. בשנים-עשר החודשים האחרונים המדד עלה בשיעור של 5.3% והמדד...