x
0

ברוקרים Spread Betting

שם הברוקר:
הוספת ברוקר
מקד את התוצאות

מערכות מסחר

מינוף מירבי לפורקס

רגולציה

אופן תשלום

מקומות

תמיכה לשפות

שם הברוקר הפקדה מינימלית מרווח EUR/USD  

$ פיפס התחל לסחור
Risk Involved

LowTrades

הצג רגולטורים (2)
  • הרשות הרגולטורית של התעשייה הפיננסית (ארצות הברית)
  • התאגיד להגנת המשקיע בניירות ערך (ארצות הברית)
$2000 פיפס