מבזקי חדשות
0

חשבונות דמו

אינדקס ברוקרים למט"ח לפי חשבונות מסחר

 חברהתיאורפלטפורמהצור קשר
FOREX com Access real-time forex rates in 16 currency pairs, a professional charting tool, a streaming news feed, daily & weekly research reports [מידע נוסף] 
select *,BRK.company_name as BROKER from ec_fmedia.master_accounts MA inner join ec_fmedia.master_users BRK on MA.company_ID=BRK.user_ID inner join ec_fmedia.master_products MP on MA.account_platform=MP.product_ID where row_ID='14' AND MA.account_status='Approved'
FOREXTrader Pro  
Cobra Trading Free Demo Account [מידע נוסף] 
select *,BRK.company_name as BROKER from ec_fmedia.master_accounts MA inner join ec_fmedia.master_users BRK on MA.company_ID=BRK.user_ID inner join ec_fmedia.master_products MP on MA.account_platform=MP.product_ID where row_ID='195' AND MA.account_status='Approved'
Cobra IQ  
OANDA Demo account [מידע נוסף] 
select *,BRK.company_name as BROKER from ec_fmedia.master_accounts MA inner join ec_fmedia.master_users BRK on MA.company_ID=BRK.user_ID inner join ec_fmedia.master_products MP on MA.account_platform=MP.product_ID where row_ID='378' AND MA.account_status='Approved'
FXTrade  
Thinkorswim Advisors Demo account [מידע נוסף] 
select *,BRK.company_name as BROKER from ec_fmedia.master_accounts MA inner join ec_fmedia.master_users BRK on MA.company_ID=BRK.user_ID inner join ec_fmedia.master_products MP on MA.account_platform=MP.product_ID where row_ID='429' AND MA.account_status='Approved'
ThinkDesktop  
Lightspeed Trading Demo account [מידע נוסף] 
select *,BRK.company_name as BROKER from ec_fmedia.master_accounts MA inner join ec_fmedia.master_users BRK on MA.company_ID=BRK.user_ID inner join ec_fmedia.master_products MP on MA.account_platform=MP.product_ID where row_ID='591' AND MA.account_status='Approved'
FOREXTrader Pro  
NobleTrading Demo account [מידע נוסף] 
select *,BRK.company_name as BROKER from ec_fmedia.master_accounts MA inner join ec_fmedia.master_users BRK on MA.company_ID=BRK.user_ID inner join ec_fmedia.master_products MP on MA.account_platform=MP.product_ID where row_ID='606' AND MA.account_status='Approved'
NobleFX Forex Trader  
Zecco Forex Try currency trading with a free $50,000 Zecco Forex practice account [מידע נוסף] 
select *,BRK.company_name as BROKER from ec_fmedia.master_accounts MA inner join ec_fmedia.master_users BRK on MA.company_ID=BRK.user_ID inner join ec_fmedia.master_products MP on MA.account_platform=MP.product_ID where row_ID='668' AND MA.account_status='Approved'
FOREXTrader Pro