מבזקי חדשות
Investing Pro 0
🚨 נתוני Pro שלנו חושפים את המנצחת האמיתית של עונת הדוחות קבלו גישה לנתונים

למרות הרבעון המאכזב של הפניקס: השבוע מומלץ לקנות את המניה

מאת רון אייכלמניות07.12.2022 16:42
il.investing.com/analysis/article-200436521
למרות הרבעון המאכזב של הפניקס: השבוע מומלץ לקנות את המניה
מאת רון אייכל   |  07.12.2022 16:42
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
 
PHOE1
+0.99%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
USD/ILS
-0.14%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TA125
+1.41%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TA35
+1.08%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TELFIN
+2.01%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
TAINS...
+2.48%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון |

המניה: הפניקס (TASE:PHOE1)

שער אחרון: 39.88 שקל (נכון ליום שלישי, 6.12.22)

המלצת קולמקס לשבוע הקרוב: קנייה

קו תמיכה: 37.44 שקל

קו התנגדות: 41.02 שקל

ניתוח טכני למניית הפניקס
ניתוח טכני למניית הפניקס

מקור: Tradingview

| המלצת קנייה למניית הפניקס

טכנית המניה נמצאת לשבוע הקרוב במגמה חיובית כאשר רוב האינדיקטורים תומכים בעליה במחירה ונותנים דירוג Buy, אינדיקטור האוסילטור ואינדיקטור המומנטום למניה נותנים דירוג .Buy

| תיאור החברה

חברת הפניקס אחזקות (TASE:PHOE1) והחברות המוחזקות על ידה עוסקות ב-3 תחומיים עיקריים: תחום הביטוח, תחום הפנסיה והגמל וכן תחום השירותים הפיננסים באמצעות חברת הבת אקסלנס. 

את תחום הביטוחים, ניתן לחלק למספר מגזרי הפעילות:

  • ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך: ענפי ביטוח חיים, כיסויים נלווים וניהול פנסיה וגמל וכן חיסכון לטווח ארוך, וכן כיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון: מוות, נכות, אובדן כושר עבודה ועוד.
  • ביטוח בריאות: ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות רפואיות, ניתוחים והשתלות, ביטוח שיניים, נסיעות לחו"ל עובדים זרים ועוד.
  • ביטוח כללי: הכולל את ענפי רכב חובה, רכב רכוש, ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים

בנוסף, תחום השירותים הפיננסים של החברה כולל שירותי ניהול השקעות לרבות קרנות נאמנות, קרנות סל, שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מוסדרים (ברוקראז'), שירותי חיתום, עשיית שוק בניירות ערך שונים וכן ניהול קרנות ההשקעה של הפניקס.

שווי השוק של החברה הינו כ- 10 מיליארד שקל עם מכפיל רווח היסטורי 6.16 ותשואת דיבידנד שנתית של 5.8%.

| תוצאות כספיות

הפניקס מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2022 עם הכנסות של 1.97 מיליארד שקל. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מדובר בצניחה של כ-60% בהכנסותיה. הירדה החדה בהכנסות מגיעה על אף עליה בסעיף ההכנסות הגדול ביותר של הפניקס. 

בהשוואה לרבעון המקביל כאמור, חלה עליה של כ-10% בפרמיות שהרווחו ברוטו והסתכמו לכ-3.12 מליארד שקל. עיקר הסיבה לירידה המשמעותית בהכנסות נובעת מסעיף רווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו והכנסות מימון. בסעיף זה נרשמה ירידה של 1.4 מיליארד שקל לעומת הכנסות של 1.86 מיליארד שקל מאותו סעיף ברבעון המקביל אשתקד. 

סך הירידה בהכנסות מהשקעות, מעבר לתשואה ריאלית של 3% בתקופת הדוח, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד הסתכמה כ-2.95 מיליארד שקל. הירידה כאמור מתייחסת לשינוי בהכנסות מהשקעות אשר ירדו בתקופת הדוח (מעבר לתשואה ריאלית של 3%) לאור הירידות בשווקים הפיננסים בארץ ובעולם בסך של 2.51 מיליארד שקל בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ובסך של כ- 439 מיליון שקל בגביית דמי ניהול משתנים (מעבר לתשואה ריאלית של 3%) בתקופת הדוח בהשוואה לגבייה בתקופה מקבילה אשתקד.

הירידת בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם הביאה להתכווצות בשווי תיק נכסי העמיתים בתקופת הדוח, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. ליום 30 בספטמבר, 2022 השפעה של הירידה בתיק נכסי העמיתים תביא לאי גביית דמי ניהול משתנים בעתיד בסך של כ - 672 מיליון שקל, לפני מס (נכון למועד פרסום הדוח בסך של כ- 636 מיליון שקל, לפני מס). 

הירידה בהכנסות מהשקעות קוזזה חלקית כתוצאה מעליה בעקום הריבית חסרת הסיכון בתקופת הדוח, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. עליה זאת הקטינה את עתודות הביטוח בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד בסך של כ- 1.4 מיליארד שקל.

בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח רשמה הפניקס רווח לפני מס של 33 מיליון שקל לעומת רווח של 219 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה חדה של 85%. בביטוח הכללי, שכולל בעיקר את ביטוחי הרכב והדירות, נרשמה יציבות ברווח, שעמד ברבעון המדווח על 50 מיליון שקל. בתחום הבריאות רשמה הפניקס רווח לפני מס של 105 מיליון שקל, לעומת 161 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה לרבעון השלישי של שנת 2022, נרשם רווח נקי שמיוחס לבעלי המניות של 62 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 404 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

| מה צופן העתיד לחברה

קשה להתעלם מהעובדה שהכנסותיה ורווחיה של הפניקס קוצצו בעשרות אחוזים ברבעון השלישי של שנת 2022. החולשה בשווקים הפיננסים פגעה בהכנסות רוב חברות הביטוח. עוד יותר קשה, להתבונן בכדור הבדולח ולראות שהמצב במגזר זה ישתפר.

זאת מכיוון, שהבנקים המרכזיים ממשיכים להעלות את הריביות ולטלטל את הכלכלה העולמית. שוק העבודה, עד כה נשאר יציב ומראה סימנים של חוזקה אולם, כאשר השכר השעתי קופץ בעשרות אחוזים, גם שוק העבודה ככול הנראה, לא יוכל להישאר אדיש לכך לאורך זמן ויצטרך להתאים את עצמו.

במבט לעתיד, עוד בסוף דצמבר 2020, גיבשה הפניקס תוכנית אסטרטגית רב שנתית המבוססת על ארבעה יסודות מרכזיים: צמיחה ממוקדת תשואה, חדשנות טכנולוגית ויעילות, מקסום הפורטפוליו וניהול ההון, אשר כולם רלוונטים לתחומי הפעילות המרכזיים של הקבוצה: ביטוח, ניהול נכסים, סוכנויות ואשראי.

מאז פרסום התוכנית פעלה החברה באופן עקבי לממשה ולהוציאה אל הפועל. החברה בוחנת מפעם לפעם את יעדיה לאור הישגי החברה, מצב השווקים, ובהתאם בחודש מרס, 2022 אימץ דירקטוריון החברה עדכון לתוכנית האסטרטגית במסגרתו עודכנו יעדי החברה לתקופת התוכנית כמפורט בתרשים 

הכותב הוא אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון. עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. המידע, הפרטים, הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח, כפי שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש או בכלל. עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.

למרות הרבעון המאכזב של הפניקס: השבוע מומלץ לקנות את המניה
 

מאמרים נוספים

למרות הרבעון המאכזב של הפניקס: השבוע מומלץ לקנות את המניה

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (1)
אבי
אבי 07.12.2022 17:55
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מה יקרה בתחילת שנה זאת שאלה טובה
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל