מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

וולמארט וגם מבנה נדל"ן: 2 מניות שיהיה כדאי למכור השבוע

מאת רון אייכלמניות22.05.2022 15:52
il.investing.com/analysis/article-200434820
וולמארט וגם מבנה נדל"ן: 2 מניות שיהיה כדאי למכור השבוע
מאת רון אייכל   |  22.05.2022 15:52
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון |

המניה: וולמארט (WMT)

שער אחרון: 119.2 דולר (נכון ליום שישי, 20.5.22)

המלצת קולמקס לשבוע הקרוב: מכירה חזקה

קו תמיכה: 99 דולר

קו התנגדות: 152.02 דולר

ניתוח טכני למניית וולמארט
ניתוח טכני למניית וולמארט

מקור: Tradingview

| המלצת מכירה חזקה לוולמארט

ענקית הקמעונאות וולמארט (NYSE:WMT), דיווחה בשבוע שחלף על רווח רבעוני נמוך מציפיות וול סטריט בפער גדול, שכן הקמעונאית הגדולה במדינה חשה לחץ מהתייקרויות במחירי הדלק ומבנייה של מלאים.

חשיבותה של וולמארט גבוהה, משום שזו מספקת רמזים לגבי האופן שבו הצרכן האמריקאי מתמודד עם האינפלציה

הזינוק המשמעותי במחירי הדלק, עלויות העבודה הגבוהות ורמות המלאי האגרסיביות הכבידו על החברה, אמר סמנכ"ל הכספים ברט ביגס בראיון לתקשורת.

הוא הוסיף שחלק מהסחורה הגיעה באיחור ופריטים אחרים, כמו גריל, צמחים וכימיקלים לבריכה, לא נמכרו בגלל "מזג אוויר קריר בצורה לא עונתית בארה"ב”.

לחיוב, הוא ציין את התעסוקה בחברה. לדבריו, עובדי Walmart חזרו מחופשות המחלה שנגרמו מהקורונה מהר מהצפוי וגרמו לתפוסת יתר של עובדים בחלק מהרבעון.  

החברה העלתה את תחזית המכירות שלה לשנה הנוכחית, והיא צופה שהמכירות נטו יעלו בכ-4%, לעומת הצפי הקודם לכדי 3% בלבד. אבל וולמארט גם הורידה את ציפיות הרווח.

הרווח למניה לשנה יקטן בכ-1% בהשוואה לעלייה החד-ספרתית הבינונית שציפתה לה בעבר, כך חזתה החברה.

להלן עיקר הנתונים שדיווחה Walmart לרבעון הראשון שלה שהסתיים ב-30 באפריל, בהשוואה להערכות השוק. 

רווח למניה: 1.30 דולר מתואם לעומת 1.48 דולר צפוי. 

הכנסות: 141.57 מיליארד דולר, לעומת 138.94 מיליארד דולר צפוי.

הרווח הנקי של וולמארט ברבעון ירד ל-2.05 מיליארד דולר, או 74 סנט למניה, לעומת 2.73 מיליארד דולר, או 97 סנט למניה לפני שנה. הרווח המתואם של החברה היה 1.30 דולר למניה, 18 סנט למניה פחות ממה שציפו האנליסטים.

הרווח המתואם של וולמארט אינו כולל תוצאות מהשקעות, כמו גם ההפסד המצטבר ממכירת פעילותה בבריטניה ויפן במהלך הרבעון הראשון של שנת הכספים הקודמת.

סך ההכנסות עלו ל-141.57 מיליארד דולר לעומת 138.31 מיליארד דולר בשנה הקודמת, מעל לציפיות של וול סטריט של 138.94 מיליארד דולר.

טכנית, המניה נמצא בעמדה שלילית חזקה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא שלילי. קו התמיכה נמצא ברמה של 99 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 152.02 דולר.

המניה: מבנה נדל"ן 

שער אחרון: 1,075 שקל (נכון ליום חמישי , 19.5.22)

המלצת קולמקס לשבוע הקרוב: מכירה חזקה

קו תמיכה: 1,039 שקל

קו התנגדות: 1,134 שקל

ניתוח טכני מניית מבנה נדלן
ניתוח טכני מניית מבנה נדלן

מקור: Tradingview

| המלצת מכירה חזקה למבנה נדל"ן

קבוצת מבנה נדל"ן (TASE:MVNE) חתמה את 2021 בצורה טובה מאוד, עם זינוק חד ברווח הנקי, הודות לעלייה בשווי הנדל"ן שבבעלותה. 

ההתמקדות בישראל ומימוש הנכסים בחו"ל התבררו כצעדים מוצלחים עבור חברת הנדל"ן המניב מבנה. החברה רשמה בשנה שהסתיימה עברה עלייה של 66% בשורת הרווח הנקי ל־955 מיליון שקל.

מימוש הנכסים בחו"ל הוביל את מבנה לרשום ירידה בהכנסות מדמי שכירות נטו (NOI) ביחס ל־2019, אך הפיצוי ברווחיות היה משמעותי. 

התוצאות הכספיות המסכמות מצביעות על מספר מגמות חיוביות משמעותיות עבור החברה: המשך עלייה בשיעורי התפוסה, עליית דמי שכירות, עלייה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה (לאור ירידת שיעור ההיוון - ב-2022 אנו מצפים להיפוך המגמה), ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות, ירידה בהוצאות הריבית והמשך הגידול בהון העצמי.

ברבעון הרביעי של 2021 רשמה החברה רווח נקי לבעלי המניות של 331 מיליון שקל, בין השאר בזכות עלייה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שבבעלותה, בסך כולל של 330 מיליון שקל. 

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הרביעי ב-250 מיליון שקל ואילו הרווח הגולמי עמד בתקופה זו על 178 מיליון שקל. בשנת 2021 כולה צמחו הכנסות החברה ב-4.9% ל-1.1 מיליארד שקל ואילו הרווח הגולמי גדל ב-2.5% ל-730 מיליון שקל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק ב-2021 ב-65% ל-955 מיליון שקל, בין השאר בזכות עלייה של 756 מיליון שקל בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של החברה.

לדברי מבנה, במהלך 2021 בוצעו 232 הערכות שווי לנכסים בשווי של כ-11.3 מיליארד שקל וכן כ-335 הערכות שווי פנימיות לנכסים בשווי של כ-900 מיליון שקל.

כאמור, עיקר העלייה בשווי הנכסים הללו נובעת מעלייה בדמי השכירות הריאליים, משיפור בתפוסה, מירידה בשיעורי ההיוון ומעלייה במדד המחירים לצרכן.

כמו-כן, רשמה החברה עליית ערך בגין שינוי בשווי הכולל של קרקעות וזכויות בנייה בסך של כ-60 מיליון שקל ועליית ערך בגין מכירת נכסים בסך של 54 מיליון שקל.

בשנים האחרונות הגדילה החברה את מספר הסגמנטים בתחום הנדל"ן בהם היא פועלת. תחום התעשייה גדל משמעותית. פעולות אחרות היו בתחום הדיור להשכרה ואף יזמות בבנייה למגורים.

החברה נמצאת בשלבי בנייה ותכנון מתקדם להקמת 1,800 דירות ברחבי הארץ. בנוסף, היא מחזיקה ב־293 מערכות סולאריות, שלגביהן נחתמו הסכמים להתקנה על גגות הנכסים של החברה.

עד כה הותקנו 93 מערכות כאלו, שההכנסה השנתית הצפויה מהן למבנה עומדת על 33 מיליון שקל. לעומת זאת, פעילות החברה בחול התכווצה ושווי הנכסים שם עומד על כ-1 מיליארד ש"ח.

טכנית, המנייה נמצאת בעמדה שלילית חזקה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא שלילי. קו התמיכה נמצא ברמה של 1039 אג'. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 1134 אג'.

הכותב הוא אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון. עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. המידע, הפרטים, הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח, כפי שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש או בכלל. עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.

וולמארט וגם מבנה נדל"ן: 2 מניות שיהיה כדאי למכור השבוע
 

מאמרים נוספים

וולמארט וגם מבנה נדל"ן: 2 מניות שיהיה כדאי למכור השבוע

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (1)
Yossi Ben Ezra
Yossi Ben Ezra 24.05.2022 14:28
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מי דמשקיע למרחריח ארוכים נשאר במבנה. על רקע הגידול באוכלוסיה ומגוון הבנינים הידנים שברדותה יהיה אפסייד לא קטן עקב השבחת נכסיםזוהדעתי ואני תומך בה
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל