מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו גישה לכלים מתקדמים עם +InvestingPro נסו תחילה בחינם

הפניקס נהפכה לחברת הביטוח הגדולה בישראל: זה הזמן למכור את המניה?

מאת רון אייכלמניות11.05.2022 15:30
il.investing.com/analysis/article-200434732
הפניקס נהפכה לחברת הביטוח הגדולה בישראל: זה הזמן למכור את המניה?
מאת רון אייכל   |  11.05.2022 15:30
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון |

המניה: הפניקס (PHOE1)

שער אחרון: 35.68 שקל (נכון ליום שלישי, 10.5.22)

המלצת קולמקס לשבוע הקרוב: מכירה 

קו תמיכה: 33.49 שקל

קו התנגדות: 40.99 שקל

ניתוח טכני למניית הפניקס
ניתוח טכני למניית הפניקס

| המלצת מכירה למניית הפניקס

טכנית המניה נמצאת לשבוע הקרוב במגמה שלילית כאשר רוב האינדיקטורים תומכים בירידה במחירה ומעניקים דירוג Sell. גם אינדיקטור המומנטום והאוסילטור למניה מעניקים דירוג Sell.

| תיאור החברה

חברת הפניקס (TASE:PHOE1) והחברות המוחזקות על ידה עוסקות בשלושה תחומים עיקריים וביניהם תחום הביטוח, תחום הפנסיה והגמל וכן תחום השירותים הפיננסים באמצעות חברת הבת אקסלנס. 

את תחום הביטוחים, ניתן לחלק למגזרי הפעילות הבאים:

  • החברה מספקת ביטוחי חיים וחיסכון לטווח ארוך: ענפי ביטוח חיים, כיסויים נלווים וניהול פנסיה וגמל וכן חיסכון לטווח ארוך, וכן כיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון: מוות, נכות, אובדן כושר עבודה ועוד.
  • לחברה ביטוחי בריאות: ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות רפואיות, ניתוחים והשתלות, ביטוח שיניים, נסיעות לחו"ל עובדים זרים ועוד.
  • ביטוח כללי: ביטוח הכולל את ענפי רכב חובה, רכב רכוש, ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים

כמו כן, תחום השירותים הפיננסים של החברה כולל שירותי ניהול השקעות לרבות קרנות נאמנות, קרנות סל, שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מוסדרים (ברוקראז'), שירותי חיתום, עשיית שוק בניירות ערך שונים וכן ניהול קרנות ההשקעה של הפניקס.

שווי השוק של החברה הינו כ-9 מיליארד שקל עם מכפיל רווח היסטורי 4.56 ותשואת דיבידנד שנתית גבוהה מ-6%. 

| תוצאות כספיות

הפניקס חתמה את שנת 2021 עם רווח כולל של 1.3 מיליארד שקל, שמשקף תשואה להון של יותר מ-26%. סך הנכסים המנוהלים בסוף 2021 עמד על 369 מיליארד שקל, לעומת 234 מיליארד שקל בסוף שנת 2020.

בכך, הפניקס הופכת למעשה לחברת הביטוח הגדולה בישראל, הן מבחינת שווי השוק (10 מיליארד שקל) והן מבחינת היקף הנכסים.

בתחום הביטוח הכללי, בהשוואה לרווח כולל לפני מס של 524 מיליון שקל בשנת 2020, הרווח הכולל לפני מס בשנת 2021 הסתכם בכ-485 מיליון שקל. בביטוח הכללי נרשם גידול של 10% בפרמיות, והחברה מטמיעה חיתום מבוסס נתונים.

בתחום ביטוחי הבריאות, הרווח הכולל לפני מס ב-2021 הסתכם בכ-8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-219 מיליון שקל ב-2020. הפער נובע בעיקר מירידת הריבית ומחיזוק עתודות ביטוח.

בתחום ביטוחי החיים הסתכם הרווח הכולל לפני מס ב-2021 ב-1.53 מיליארד שקל, בהשוואה לרווח כולל של 679 מיליון שקל ב-2020 - פער הנובע בעיקר מהשפעת שוקי ההון.

יחס כושר הפירעון הכלכלי נכון ל-30 ביוני 2021, בהתחשב בהוראות הפריסה, הוא 196%. ללא התחשבות בהוראות המעבר לתקופת הפריסה, יחס כושר הפירעון הכלכלי הוא 120%, לאחר חלוקת הדיווידנד שהיתה בפועל ב-2021.

יעד ההון שקבע הדירקטוריון הוא 108% ללא הוראות המעבר, ו-170%-150% בהתחשב בהוראות הפריסה.

| מה צופן העתיד לחברה

לאור התוצאות הכספיות לשנת 2022, החברה החליטה להעלות את היעדים שלה לחמש השנים הקרובות: יעד הנכסים המנוהלים עודכן ל-550-450 מיליארד שקל (לעומת יעד קודם של 300 מיליארד שקל), יעד הרווח הכולל יהיה 1.3-1.5 מיליארד שקל (לעומת מיליארד שקל), ויעד ההון העצמי יעלה ל-13-11 מיליארד שקל (לעומת 9 מיליארד שקל). בתוכנית זו נוסף יעד חדש של יחסי יעילות בפעילויות הביטוח.

לאחר שהחברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בגין רווחי 2021 של 621 מיליון שקל במזומן, לפי שווי של 2.47 שקלים למניה (200 מיליון שקל חולקו בדצמבר 2021, ו-421 מיליון שקל באפריל 2022) ועל רכישה עצמית של מניותיה בסך 74 מיליון שקל.

החל מ-2022, החברה מעדכנת את מדיניות הדיבידנד ומפרידה בין חלוקת דיבידנד במזומן לבין רכישה עצמית של מניות. הקבוצה תפעל לחלק פעמיים בשנה דיבידנד במזומן, בשיעור שנתי שלא יפחת מ-30% מהרווח הכולל השנתי.

בהתייחס לתוצאות הדוחות הכספיות ובמבט קדימה, מנכ"ל החבה מר אייל בן סימון ציין כי

"המנהלים והעובדים בקבוצה ממוקדים במימוש היעדים שלנו ומחויבים להמשיך ולפעול במלוא המרץ כדי להשיא ערך ללקוחות הקבוצה ולבעלי המניות, אני גאה על ההישגים של הקבוצה בשנה האחרונה ובטוח ביכולות החברה להמשיך להוביל גם בשנים הקרובות בצמיחה חזקה תוך חיזוק החוסן הפיננסי והמשך בניית התשתיות האנושיות והטכנולוגיות שישפרו את יכולת ההתמודדות של הקבוצה באתגרים שנכונו לנו ויאפשרו לנו להגדיל את היתרון התחרותי תוך ניצול ההזדמנויות בשוק״.

כמו כן, עם הגעת הבנקים קרוב לתקרת האשראי בתחום הנדל"ן והאטת האשראי  לחברות נדל"ן מצדם, אי אפשר להתעלם מהמגמה של חברות הביטוח שנהנות מנזילות להגדיל את חשיפתן לשוק זה.

רק השבוע ראינו כדוגמה מוחשית למגמה כאשר הפניקס חתמה על הסכם להעמדת ליווי פיננסי של 800 מיליון שקל לפרויקט מגדלי מגורים בקרית אונו. 

הפניקס הגדילה את ההשקעות שלה בתחום הנדל"ן בכמה עסקאות אקוויטי בחודשים האחרונים. במרץ האחרון רכשה הפניקס מניות בחברת בוני התיכון (TASE:BOTI).

על פי המתווה, תקבל הפניקס 19.9% ממניות החברה תמורת 112 מיליון שקל. בסוף אותו החודש גם רכשה הפניקס 20% ממניות ב.ס.ט, שנשלטת בידי משפחת טנוס מהצפון, לפי שווי 900 מיליון שקל לפני הכסף.

במסגרת העסקה העמידה הפניקס גם אשראי של 275 מיליון שקל לב.ס.ט. בינואר האחרון השקיעה בזרוע היזמות של קבוצת חג'ג' (TASE:HGG), חג'ג' נדל"ן, ובאוקטובר 2021 רכשה הפניקס 25% מחברת הנדל"ן הפרטית בנייני העיר הלבנה, שבבעלות היזם איציק בן־שוהם.

יוזמה נוספת של הפניקס שיש לציין באשר לעתיד שעשויה להניב לה סכומים נכבדים של כסף בעתיד, היא החתירה לתחום החיתום ביחד עם חברת אפסילון שעשויה להביא שחקן משמעותי לשוק החיתום. 

הכותב הוא אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון. עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. המידע, הפרטים, הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח, כפי שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש או בכלל. עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.

הפניקס נהפכה לחברת הביטוח הגדולה בישראל: זה הזמן למכור את המניה?
 

מאמרים נוספים

האריס אנוואר/Investing.com
קוינבייס בלחץ: הזדמנות לרכוש את מניית בורסת הקריפטו אחרי שצנחה 80%? מאת האריס אנוואר/Investing.com - 19.05.2022

מניית בורסת הקריפטו קוינבייס נמצאת בפוזיציה חזקה להתמודד עם שור דובי, הודות לחוזקת המאזן שלה. קוינבייס מנסה לגוון את הפעילות העסקית שלה ולהפחית את התלות שלה בהכנסות ממסחר. רוב...

הפניקס נהפכה לחברת הביטוח הגדולה בישראל: זה הזמן למכור את המניה?

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

 

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

 

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

 

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

 

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (3)
Efi Rapaport
Efi Rapaport 18.05.2022 8:51
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מאז ההמלצה למכור עלתה 6 אחוז אתם ממליצים כנראה מתוך פוזיציה
Helena Bogdzel
Helena Bogdzel 11.05.2022 20:40
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
גם לי לא ברור, אם הכל ורוד כל כך, למה למכור?
Efi Rapaport
Efi Rapaport 11.05.2022 16:42
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
אם היא הגדולה בארץ , מחלקת דיוד , מרחיבה פעילותלמה המלצה שלילית ??
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל